Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2021

Podden följer traditionerna och testar i detta avsnitt årets edition av Zoegas Julkaffe. Det pratas bland annat om cringehumor, Foodora market och Hugo bjuder på en annorlunda version av Hugges 3 snabba.