Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2020

Denna vecka gör brorsorna deras första giveaway i podden! Lyssna på avsnittet för vidare instruktioner. Denna gång testas mörkrosten Beroende från Svanfeldts Coffee (Bergstrands Kafferosteri), och det pratas om USAs blivande president Joe Biden och sönderspelade låtar.


Nov 1, 2020

Denna gång testar brorsorna mörkrosten Kullakaffe från Tellberg. Det pratas bland annat om svamp, dramaqueens samt Hugges 3 snabba.