Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2019

Brorsorna fortsätter att utforska lågbudgetkaffen och ger sig denna gång in på mellanrosten "Queen Kaffe". Hugo överraskas med en tidig julklapp och det pratas bland annat om betingsajter och udda smakkombinationer.


Nov 10, 2019