Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 18, 2023

Säsongen avslutas med att testa ett kaffe som är i framkant när det gäller hållbarhet: mellanrosten Maya blend från Eguale. Det pratas också om fest, känslan av att vara en i mängden samt Hugges 3 snabba.