Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 16, 2019

I säsongens sista avsnitt testar brorsorna tre olika kaffedrinkar: Kaffe Baileys, Hot shots och Irish coffee.


Jun 2, 2019

Denna gång spelar brorsorna in avsnittet i Hugos nya lägenhet i Svedmyra, där dom testar på Arvid Nordquists nya kaffe "Sommar 2019". Det pratas bland annat om rockstjärnan Lenny Kravitz, förändringar samt tv-programmet "Robinson".