Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2020

Denna gång testar brorsorna det andra kaffet från Lykke Kaffegårdar: Nämligen mörkrosten Darkness. I avsnittet pratas det också om det amerikanska presidentvalet som närmar sig, vargflockar samt människokombinationer.