Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2021

I detta avsnitt testas mellanrosten "Rwanda" från Löfbergs kaffeserie Next Generation. Det pratas också om Rabatter och förmåner, märkliga drinkar och peppen inför kanelbullens dag.