Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 12, 2022

I detta avsnitt besöker brorsorna Sixtens arbetsplats, nämligen Café Confetti. Det pratas om den omtalade serien Clark, den märkliga tågresan till Haparanda samt även Hugges 3 snabba.