Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 4, 2021

I detta avsnitt återgår brorsorna till Zoegas sortiment och testar mörkrosten Hazienda. Det pratas bland annat om det nya programmet Masked singer, vardagsrutiner och den tvetydiga egenskapen att kunna "sälja in".