Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 2, 2023

I detta avsnitt testar på podden Coops mellanrost-presskaffe och pratar bland annat om munkar, återkommande stories-segment och saker man saknar som man inte gör längre.