Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2022

I detta avsnittet återgår brorsorna till att testa ett nytt fik, och denna gång besöker dom caféet Flickorna Helin ute på Djurgården. Det pratas om nya jobb, vad man ska tänka på som nyanställd och  nostalgiska värden.