Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 24, 2021

I detta avsnitt pratas det bland annat om första och andra intryck, oväntade vänskaper samt en riktigt bra runda av Hugges 3 snabba. Dessutom recenseras extra mörkrosten Crescendo från Löfbergs.