Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 30, 2022

I veckans avsnitt recenseras kaffet "Nytorgets Bryggblandning" från Kersh kafferosteri, och det pratas bland annat om överraskningar och märkliga typer på tunnelbanan, samt Hugges tre snabba