Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 27, 2020

Podden rundar av året med en julspecial där det bjuds på bloopers, märkliga läten, skratt och saker det pratas om mellan tagningarna. God jul och god fortsättning önskar vi er alla!