Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 16, 2022

Podden tacklar corona-karantänen genom att för första gången spela in ett avsnitt på länk! Brorsorna gör en återvisit till Johan & Nyström där de testar ljus/mellanrosten Buena Vista, och det pratas bland annat om demonblommor, förmågan att ställa om och entropi.