Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2019

Säsongens julavsnitt, och brorsorna öppnar lucka 22 ur kaffeadventskalendern och testar kaffet "Figaro" från Nabo/Bergstrands kafferosteri. Sixten berättar om hans möte med Danny Saucedo i Göteborg, och det pratas dessutom om julbord och yoga.