Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 7, 2018

I veckans avsnitt testar grabbarna på whiskeykaffe, tar upp den aktuella hashtagen #Caffeslatte och totalsågar den nya snapchat-uppdateringen.