Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 20, 2020

Brorsorna tar fram sin norrländska sida och gör ett temporärt dialektbyte i detta avsnitt, samtidigt som podden recenserar Zoegas Julkaffe 2020 (Mörkrost). Sixten testar Hugos minneskunskaper och det pratas dessutom om digitala sammankomster.