Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 2, 2018

I detta avsnitt återvänder brorsorna till recensionerna och testar den mellanmörka rosten ''Nytorgets'' från Kersh Kafferosteri. Det pratas om blackfriday-rean, Hugo drar sina 3 snabba och Sixten ger sitt omdöme på den nya Queen-filmen ''Behemian Rhapsody''.