Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 1, 2020

Denna gång testar brorsorna mörkrosten Kullakaffe från Tellberg. Det pratas bland annat om svamp, dramaqueens samt Hugges 3 snabba.