Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2019

Under de kommande avsnitten recenserar podden billigare kaffen (Som ligger under 30 kr), och i detta avsnitt testades Eldorados Bryggkaffe. Vilken skådespelare skulle spela dig själv om det gjordes en film om just dig själv? Vad tycker du om Halloween? Detta är frågor som dyker upp i veckans avsnitt samt en runda av Hugges 3 snabba.