Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 13, 2019

Ett avsnitt där Hugo och Sixten gå in på en rad olika ämnen: Bland annat vidskepelser, äppelplockning och fotboll, sporten som en del skulle kalla för religion. I veckans avsnitt testar vi dessutom på Garants Kokkaffe (Mellanrost).