Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2023

Denna veckan testas kaffet Dundarkaffi som är köpt på Kränku kaffe och tehandel på Gotland. Det pratas också om de trendiga 90-talsglasögonen och scamen som Hugo var med om i veckan