Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2022

Podden avslutar denna dundersäsong med ett riktigt bottennappskaffe: Nämligen Starbucks Cappuchino Chilled Coffee. Det pratas om midsommar, gamla musikdängor som gör comebacks och latheten som tränger sig in under sommarledigheten.