Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2023

I säsongens näst sista avsnitt testat mörkrosten Dark Temptation från Zoegas och det pratas om den nyligen bortgångna Tina Turner, den retoriska förmågan och frustrerande besök hos frisören