Preview Mode Links will not work in preview mode

May 24, 2020

I detta avsnitt testas något mildare kaffe, nämligen Gevalias mellanrost Milea. Borsorna pratar bland annat om vedhuggning, livestreams och Hugos absoluta favoritfika, Lotuskakorna.