Preview Mode Links will not work in preview mode

May 30, 2021

I detta avsnitt ger sig brorsorna på extra mörkrosten Festivita från Arvid Nordquist, och pratar bland annat om Sixtens nya lägenhet, comebacken av serien Friends och inredning.