Preview Mode Links will not work in preview mode

May 14, 2023

Denna vecka testas Arvid Nordquists sommarkaffe 2023, och det pratas bland annat om kröningen av king Charles, tålamod i trafiken och uteserveringar.