Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 20, 2018

I säsongens sista avsnitt recenserar Hugo och Sixten Zoega's kaffe ''Summer - Inspired by africa'' och det pratas bland annat om ensamresor och oskrivna regler i vardagen.