Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 7, 2018

I det näst sista avsnittet för säsongen så recenserar podden Arvid Nordquists mellanmörka Gran Dia och det diskuteras bland annat om Sixtens incident under Maraton, värmen i maj och nationaldagen.