Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 12, 2020

Hugo och Sixten åker längs med röda linjen och besöker Lundins Konditori i Västertorp. I detta avsnitt berättar Hugo om hans nya kroppsfenomen (?), Sixtens irritation på tomma flygplan samt brorsornas favorit glasställen.