Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2020

Brorsorna återgår till att testa ett billigt kaffe: mellanrosten "Kaffe Kahvi" från Xtra. Det pratas också om personlighetstyper och karantänlivet.