Preview Mode Links will not work in preview mode

May 1, 2022

I den andra delen av poddens samarbete med kafferosteriet Johan & Nyström testar brorsorna kaffet "Ethiopia Banko Michicha", och det pratas bland annat om högtiden Valborg som var i veckan, mångsysslaren Anis Don Demina och överskattade saker i vardagen.