Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 15, 2020

I detta avsnitt antar brorsorna utmaningen att testa ett okänt kaffe, och försöka lista ut vad det kan vara för typ av rost. Det pratas lite om coronaviruset givetvis, konsten att vara ute och klubba och om Hugo och Sixtens VIP-upplevelse förra helgen.