Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 10, 2019

I detta avsnitt avstår Hugo och Sixten ifrån att testa ett nytt kaffe, utan testar istället en ny (eller rättare sagt gammal) metod av att dricka kaffe, nämligen kaffe på fat. Det pratas också om VM, märkeskläder och hälsningsgester.