Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 21, 2021

I detta avsnitt testas Garants Bryggkaffe mörkrost som får ett smärre besvikande betyg. Brorsorna listar sina favoritalbum samt pratar om pinsamma klädstilar och förbannelsen som har dragit in över Stockholm de senaste veckorna.