Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 7, 2021

I veckans avsnitt återgår podden till mellanroster och provar ICAs I love eco Elegant. Brorsorna pratar bland annat om hur man bemästrar trötthet och det roliga med att träna i grupp.