Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2024

I veckans avsnitt testas kaffet Reko från Arvid Nordquist (hela bönor) och det det pratas bland annat om fikateori, festivaler och OCD.