Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2018

Hugo och Sixten testar Arvid Nordquists kaffe Solid, och det pratas om semlor, mellomys, förhöret på Akilov... och kaffe såklart.