Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 4, 2022

Poddens sjätte säsong rivstartar med en recension av det något märkliga tyska bryggkaffet Idee Kaffee. Det pratas dessutom om den gångna sommaren, Sixtens tågluff, introvertlandet Sverige och även Hugges 3 snabba